กระเบื้องโมเสก (Mosaic Tiles)

เป็นกระเบื้องมีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำ มีขนาดเล็กไม่เกิน 4×4 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้ปูสระว่ายน้ำ หรือ งานตกแต่งเฉพาะพื้นที่ โดยการนำกระเบื้องโมเสกมาปูร่วมกับกระเบื้องประเภทอื่น ๆ นั้น ควรคำนึงถึงความหนาและลักษณะของขอบกระเบื้องที่นำมาปูร่วมกันด้วย

MDC-Design