Surface : MATT
Size : 60×120 cm
Working Size : 60.5×121.5 cm
Color : Brown
กระเบื้องพอร์ซเลน ลายไม้ธรรมชาติ ที่มีหน้าสัมผัสแบบด้าน และสีของกระเบื้องสวยงามเหมือนไม้จริง สามารถใช้ได้ทั้งงานปูพื้นและปูผนัง ด้วยมาตรฐานการผลิตจากประเทศอิตาลีจึงสวยงามทนทาน คู่บ้านสวยของคุณ
MDC-Design