M-White Maple-C

 
Size : 15.2 x 91.4 cm

Working Size : 152x914x3 mm.

Thickness : 3 mm.

กระเบื้องไวนิล ชนิดทากาว นำเข้าจากประเทศเกาหลี เคลือบผิวหน้าด้วย Nano Silver
ปลวกไม่กิน
ทนความชื้น
ดูดซับเสียง ทนรอยขีดข่วน
ติดตั้งง่าย

MDC-Design